• 14 กันยายน 2017 at 10:21
  • 298
  • 0

สำหรับห้องอัดเีสียง / โรงเรียนสอนดนตรี หรือ ห้องที่ต้องการเก็บเสียง มักจะมีปัญหาว่า วงกบประตูทั่วไปที่ใช้ตามบ้าน

ยังมีไม่สามารถเก็บเสียงได้ดีพอ ดังนั้นเพื่อให้การเก็บเสียงมีประสิทธิภาพมากขึ้น วงกบสามารถมีส่วนช่วยได้ จึงได้มีการ

ปรับปรุงแบบวงกบบ้านทั่วไป โดยการเพ่วงกบให้ได้ 45 องศา แล้วตีฉากประกบอีกครั้ง ดังภาพด้านล่าง 


                           

       F-4L1ไม้พลวง เก็บเสียง ขนาด 80-200 ซม.                ด้านในของตัวตั้งของวงกบ